Ilmansuojeluyhdistys ry (ISY) on ilmansuojelun asiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Ilmansuojeluyhdistys edistää ilman- ja ilmastonsuojelua toimimalla alan asiantuntijoiden, yhteisöjen, yritysten ja ilman- ja ilmastonsuojelusta kiinnostuneiden henkilöiden yhteisenä foorumina.

Ilmansuojeluyhdistyksen toiminnassa keskeistä on tiedon välittäminen, sekä jäsenistön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen. Yhdistys järjestää seminaareja, tapahtumia ja kursseja. Ilmansuojeluyhdistys myös palkitsee stipendeillä ansioituneita ilman- ja ilmastonsuojeluaiheisia opinnäytetöitä.

Jäsenilleen ISY järjestää vuosittain ilmanlaadun mittaajatapaamisen, ilmansuojelupäivät, seminaareja, sekä opintomatkoja. Yhdistys osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon sekä kouluttaa ja kannustaa jäseniään yhteistyöhön ilmansuojelun puitteissa.

Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Ilmansuojelulehteä, jossa käsitellään ajankohtaisia ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyviä aiheita. ISY on myös mukana julkaisemassa Boreal Environmental Research-lehteä, jonka voi tilata yhdistyksen kautta.

Vuonna 2006 ISY julkaisi ilmansuojelun historiaa käsittelevän laajan teoksen Savuntarkastajista päästökauppiaisiin. Lisäksi yhdistys oli mukana julkaisemassa Päästömittausten käsikirjaa.

Ilmansuojeluyhdistys on osa kansallista ja kansainvälistä ilmansuojeluyhteisöä

ISY on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), kansainvälisen ilmansuojeluyhdistysten unionin (IUAPPA) sekä Eurooppalaisten ilmansuojelu- ja ympäristöjärjestöjen keskusjärjestön (EFCA) jäsen.