Toiminta

Ilmansuojeluyhdistys ry (ISY) on ilmansuojelun asiantuntijoiden valtakunnallinen järjestö. Ilmansuojeluyhdistys edistää ilman- ja ilmastonsuojelua toimimalla alan asinatuntijoiden, yhteisöjen, yritysten ja ilmansuojelusta kiinnostuneiden henkilöiden  yhteisenä foorumina. 

Ilmansuojeluyhdistyksen toiminnassa keskeistä on tiedon välittäminen, sekä  jäsenistön ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen. Yhdistys järjestää seminaareja, tapahtumia ja kursseja. Ilmansuojeluyhdistys myös palkitsee stipendeillä ansioituneita ilmansuojeluaiheisia opinnäytetöitä.

Jäsenilleen ISY järjestää kongressimatkoja ja tutustumiskäyntejä kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin. Se antaa lausuntoja ja tekee esityksiä sekä osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon.

Julkaisutoiminta

Yhdistys julkaisee 4 kertaa vuodessa ilmestyvää Ilmansuojelulehteä, jossa käsitellään ajankohtaisia ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyviä aiheita. ISY on myös mukana julkaisemassa Boreal Environmental Research-lehteä, jonka voi tilata yhdistyksen kautta.

Vuonna 2006 ISY julkaisi ilmansuojelun historiaa käsittelevän laajan teoksen Savuntarkastajista päästökauppiaisiin. Lisäksi yhdistys oli mukana julkaisemassa Päästömittausten käsikirjaa.

Ilmansuojeluyhdistys on osa kansallista ja kansainvälistä ilmansuojeluyhteisöä

ISY on Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV), kansainvälisen ilmansuojeluyhdistysten unionin (IUAPPA) sekä Eurooppalaisten ilmansuojelu- ja ympäristöjärjestöjen keskusjärjestön (EFCA) jäsen.