ILMANSUOJELUYHDISTYS r.y.

Seloste käsittelytoimista

 

  1. Yleistä

Ilmansuojeluyhdistys r.y. pitää jäsenistään jäsenrekisteriä, sekä sähköpostilistaa jäsenistöä koskevaa tiedotusta varten. Tiedot on saatu jäseniltä jäseneksi liittymisen yhteydessä. Tämä seloste käsittelytoimista on Henkilötietolain 523/1999 mukainen rekisteriseloste. Sen tarkoituksena on antaa laissa määrätyt tiedot.

  1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Ilmansuojeluyhdistys r.y.. Yhdistyksen edustajana toimii yhdistyksen sihteeri. Yhteystiedot löytyvät yhdistyksemme internetsivuilta.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää yhdistyksen jäsenten yhteystietoja yhdistyksen jäsenlehden ja jäsentiedotteiden toimittamista varten. Lisäksi jäsenten yhteystietoja käytetään jäsenmaksun ja tapahtumien laskuttamiseen.

Tapahtumien yhteydessä kerätyt lisätiedot, jotka eivät ole yhteys- tai laskutustietoja, poistetaan tapahtuman jälkeen. Ei-jäsenten antamat yhteystiedot poistetaan laskutuksen jälkeen.

  1. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista

Yhdistyksen jäsenryhmiä ovat henkilö-, perhe-, opiskelija-, työttömät-, eläkeläis-, yhteisö- ja yritysjäsenet. Rekisterissä pidetään tieto siitä, mihin ryhmään jäsen kuuluu. Yhteisö- ja yritysjäsenistä rekisterissä on tieto siitä, kuka toimii yhteisön tai yrityksen yhdyshenkilönä. Rekisterissä on tiedot heidän osoitteistaan, sähköpostiosoitteistaan ja/tai verkkolaskutusosoitteistaan sekä puhelinnumeroistaan.

  1. Tietojen luovutus

Jäsenrekisteritietoja ei säilytetä tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tiedoista muodostetaan jäsenlehden postitusta varten postituslista, joka toimitetaan painotalolle lehden postitusta varten. Jäsenillämme tai tapahtumiin osallistuneilla henkilöillä on oikeus vaatia omia tietojaan nähtäville ja tarpeen vaatiessa pyytää poistamaan tiedot. Tiedot säilytetään jäsenrekisteri- ja laskutuspalvelussa FloMembers Oy:n palvelimilla Suomessa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Jäsentiedotukseen käytettävässä MailChimp -palvelussa oleva sähköpostilista sijaitsee MailChimpin palvelimilla Yhdysvalloissa. Voit tutustua MailChimpin tietosuojaan tarkemmin osoitteessa https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.94965340.1567885322.1517213419-92021524.1486036850 alkaen kohdasta 15. Compliance. Jäsentiedotusta varten lähetetyissä sähköposteissa on aina linkki tiedotteiden peruutusta varten. Sähköpostilistalta poistuttaessa listalle kerätyt tiedot jäsenistä poistetaan MailChimpin toimesta heidän palvelimiltaan.

Ilmansuojeluyhdistyksen järjestämät Ilmansuojelupäivät hallinnoidaan FCG Oy:n kautta. FCG säilyttää tapahtuman hallinnointiin liittyviä tietoja omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

  1. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Tiedot ovat tallennettuna yhdistyksen omistamalle tietokoneelle. Tietokoneen käynnistämisessä tarvitaan rekisterinpitäjän henkilökohtainen salasana. Tiedot pidetään FloMembers -palvelussa, jonka käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Sähköpostilista jäsentiedotusta varten pidetään MailChimp -palvelussa, jonka käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana.