Ajankohtaista

30.01.2023

Save the Date: Mittaajatapaaminen ja Ilmansuojelupäivät


14.12.2023

Tutustu IS-lehden tuoreeseen numeroon 4/2023


06.11.2023

Syysseminaari ja -kokous sekä pikkujoulut Ilmatieteen laitoksella 20.11.2023

Ilmansuojeluyhdistyksen syyskokous järjestettiin Ilmatieteenlaitoksella (Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki) Kumpulassa maanantaina 20.11.2023. Ohjelma alkoi kahvituksella klo 14.00 ja jatkui mielenkiintoisella seminaariohjelmalla. Seminaarin jälkeen pidettiin syyskokous ja pikkujoulut. Pikkujouluissa oli saunamahdollisuus. Seminaari oli kaikille avoin, mutta syyskokous ja pikkujoulut olivat vain jäsenistölle.

Paikka: Ilmatieteenlaitos, Erik Palménin aukio 1, 00560 Helsinki

Ilmoittautuminen päättyi 14.11.2023

Ohjelma:

14:00- 14:30 Kahvit: P-kerros auditorium Brainstorm aula

Seminaari (Paikka: Brainstorm)

14:30- 14:40 Antti Hyvärinen: Seminaarin avaus

14:40- 15:00 Harri Pietarila & Iolanda Ialongo: Maailman ilmanlaatua parantamassa, case: Sodan vaikutukset Ukrainan ilmanlaatuun & Ilmanlaatuyhteistyö Ukrainassa

15:00-15:20 Maiju Linkosalmi: Mikrometeorologiset metaani- ja hiilidioksidipäästöjen mittaukset kaatopaikoilla

15:20-15:40 Katja Lovén: Ajankohtaista ILn ilmanlaatupalveluita kotimaassa

15:40-16:00 Sanna Saarikoski: Nano- ja mikromuovit ilmakehässä

16:00-17:00 Ilmansuojeluyhdistyksen vuosikokous (vain jäsenille)

17:00-20:00 Pikkujoulut (saunamahdollisuus)

Syyskokouksen esityslista ja kokousmateriaalit toimintasuunnitelma ja budjetti.


28.10.2023

Kasvihuonekaasujen päästölaskenta ilmastotyön tueksi

Ilmansuojeluyhdistys on ollut mukana tukemalla taloudellisesti artikkelin ”Kansallisen kasvihuonekaasujen päästölaskennan tietojen hyödyntäminen ilmastotyön tukena” julkaissutta työryhmää ja edistänyt tällä arvokasta työtä ilmaston ja ilmanlaadun parissa!

 

Teksi lainatti sivuilta: ympäristöministeriö

Julkaisuajankohta 20.9.2023 13.07
UUTINEN

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja raportointi ovat perusta ilmastopolitiikan arvioinnille, suunnittelulle ja seurannalle. Uusi raportti kansallisesta kasvihuonekaasujen päästölaskennasta kokoaa yhteen tietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja tukee eri toimijoita tietojen hyödyntämisessä.

Kansallinen kasvihuonekaasuinventaario tuottaa ajantasaisimman tiedon Suomen rajojen sisäpuolella ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä ja poistumista sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Ensisijaisesti inventaarion tietoja hyödynnetään, kun seurataan Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista ja suunnitellaan päästövähennystoimia. Suomi raportoi kasvihuonekaasujen päästömääristään ja ilmastopolitiikan toimeenpanosta sekä EU:lle että YK:lle.

Kasvihuonekaasujen päästölaskentaa hyödynnetään myös eri toimijoiden ilmastotyössä. Näiden laskelmien määritelmät ja rajaukset ovat usein erilaisia kuin kasvihuonekaasuinventaariossa. Raportissa kuvataan, miten erilaiset muut laskentamallit, arvioinnit ja raportoinnit suhteutuvat kasvihuonekaasuinventaarioon. KHK-inventaario luo ajantasaisen ja yhtenäisen tietopohjan, jota voidaan hyödyntää eri toimijoiden päästölaskelmissa.  Raportti avaa inventaariotietojen oikeaa tulkintaa, soveltamista sekä tarkoituksenmukaista käyttöä.

Inventaarion tietoja voidaan käyttää useisiin muihinkin käyttötarkoituksiin. Tiedot auttavat ymmärtämään useita ajankohtaisessa keskustelussa olevia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä aiheita, kuten metsien hiilinielun pienenemistä tai energiasektorin päästökehitystä.

Raportin ovat toteuttaneet johtava asiantuntija Suvi Monni ja kestävän kehityksen asiantuntija Elise LohmanSitowise Oy:stä sekä entinen kansallisen inventaariojärjestelmän kehittämispäällikkö Riitta Pipatti ja entinen ympäristöneuvos Jaakko Ojala. Raportin laadinnan ovat rahoittaneet ympäristöministeriö ja Ilmansuojeluyhdistys ry. Matemaattis-Luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ry on rahoittanut hankkeen 6.6.2023 järjestetyn loppuseminaarin. Ohjausryhmään on osallistunut lisäksi myös kansallisena inventaarioviranomaisena toimiva Tilastokeskus.

Lue julkaisu täältä:

 

4.4.2023

Ilmanlaadun mittaajatapaaminen järjestettiin 9.-10.5.2023 Lahdessa! 

Tutustu ohjelmaan: https://isy.fi/ilmanlaadun-mittaajatapaaminen/


16.2.2023

Kevätseminaari ja -kokous 23.3.2023 Suomen ympäristökeskuksella

Tutustu ohjelmaan ja kokousmateriaaleihin täällä: Vuosikokoukset


15.1.2023

Ilmansuojelupäivien 2023 open call on auki! 

Onko sinulla hyvä ehdotus potentiaalisesta puhujasta tai mielenkiintoisesta aiheesta? Oletko mahdollisesti itse kiinnostunut esiintymään Ilmansuojelupäivillä? 

Toimita ehdotuksesi 24.1.2023 mennessä!


24.10.2022

Syysseminaari, ISYn syyskokous ja pikkujoulut

Ilmansuojeluyhdistyksen syyskokous pidettiin Metsäteollisuus ry:n tiloissa Helsingin Kruunuhaassa maanantaina 14.11.2022. Ohjelma alkoi kahvituksella klo 15.00 ja jatkui mielenkiintoisella seminaariohjelmalla. Seminaarin jälkeen tapahtuma jatkui syyskokouksella ja pikkujoulujen merkeissä. Syyskokous ja pikkujoulut olivat vain jäsenistölle.

Ohjelma klo 15 kahvitarjoilu

klo 15:20 Seminaari – Muutoksessa mukana

 • 15.20-15.30 Tervetulosanat (ISY & Metry)
 • 15.30-16.00 Ilmastoa ja energiaa – nieluja & kriisejä (Ahti Fagerblom, energia- ja ilmastopäällikkö, Metry)
 • 16.00-16.30 Teollisuuspäästödirektiivistä uutta potkua (Johanna Vainiomäki, ympäristöasiantuntija, Metry)

klo 16:45 Ilmansuojeluyhdistyksen vuosikokous (vain jäsenistölle) klo 17:45 Ilmansuojeluyhdistyksen pikkujoulut (vain jäsenistölle)

Syyskokouksen esitysmateriaali:

Esityslista 02/2022

Toimintasuunnitelma 2023

Talousarvio 2023


9.10.2022

Vuoden 2022 stipendiaatit on valittu

Ilmansuojeluyhdistyksen hallitus on käynyt läpi vastaanotetut stipendihakemukset, joiden taso oli korkea. Opinnäytetyöt käsittelivät ilmanlaatu- ja ilmastokysymyksiä monesta ei näkökulmasta. Stipendit luovutetaan Ilmansuojelupäivillä elokuussa 2021. Lisäksi stipendiaatit tulevat kirjoittamaan artikkelin työstään IS-lehteen.

Stipendiaatit 2022

Stipendiaattien palkitseminen suoritettiin Ilmansuojelupäivillä

Ilmansuojeluyhdistyksen hallitus on päättänyt myöntää kolme stipendia vuonna 2022. Stipendiaateiksi valittiin ansioituineesti Elias Vänskä, Ville Silvonen ja Viet Le.

Elias Vänskä Proper orthogonal decomposition based model reduction in Bayesian estimation of gas emissions

Ville Silvonen Ulkoilman aerosolihiukkasten kulkeutuminen sisäilmaan: Kirjallisuusselvitys ja tapaustutkimus

Viet Le Aerosol depolarization ratio at 1565nm in Finland with Halo Doppler lidar


6.7.2022

Opintomatka järjestettiin 20.-21.9.2022 Kokkolaan ja Raaheen

Perämerestä Persianlahti – Kokkolalaisen vetystartupin Hycamiten hallituksen puheenjohtajan Matti Malkamäen ilmoille nostama ajatus Perämeren alueesta Persianlahden tapaisena polttoaineentoimittajana on tuulesta temmattu – kirjaimellisesti. Alueen mittava tuulivoimapotentiaali voitaisiin hyödyntää puhtaan vedyn tuotannossa.


14.6.2022

Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 23.-24.8.2022

Ilmansuojelupäivät järjestettiin Lappeenrannassa kaksipäiväisenä seminaarina 23.-24.8.2022. Tapahtuma järjestettiin hybridimallina, eli osallistuminen oli mahdollista ensimmäisenä tapahtumapäivänä läsnäosallistumisen lisäksi myös etäyhteydellä verkon kautta. Toinen päivä järjestettiin vain läsnätapahtumana Lappeenrannan Kehruuhuonella.


18.5.2022

Ilmanlaadun mittaajatapaamisen järjestettiin Porin Yyterissä 11.-12.5.2022

Ilmanlaadun mittaajatapaaminen järjestettiin yhdessä Porin kaupungin kanssa Virkistyshotelli Yyterissä.

Lisätietoa tapahtumasta: www.isy.fi/ilmanlaadun-mittaajatapaaminen


Ehdota ilmasto ja ilmanlaatuaiheista laulua!

Ilmansuojeluyhdistys kerää lauluja, joissa ilmasto ja/tai ilmanlaatu näkyy lyriikoissa. Ehdota meille rohkeasti eri pop-kulttuurin tuotoksia sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostitse – saatat kuulla omasi Ilmansuojelupäivillä! Ajan tasalla olevan biisilistauksen löydät täältä.

Spotifysta löytyvät biisit lisäämme soittolistallemme.

Seuraa meitä somessa:

   


  Kuuntelen ilmanlaatu- ja ilmastoaiheisia lauluja Spotifysta:

   


   

  Ilmansuojeluyhdistys edistää ilman- ja ilmastonsuojelua toimimalla alan asiantuntijoiden, yhteisöjen, yritysten ja ilmansuojelusta kiinnostuneiden henkilöiden yhteisenä foorumina

  Ilmansuojeluyhdistyksen toiminnassa keskeisessä osassa ovat tiedon välittäminen sekä  jäsenistön ammattitaidon kehittäminen. Yhdistys järjestää seminaareja, tapahtumia ja opintomatkoja. Jäsenilleen ISY järjestää kongressimatkoja ja tutustumiskäyntejä kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin. Ilmansuojeluyhdistys palkitsee myös vuosittain stipendeillä ansioituneita ilmansuojeluaiheisia opinnäytetöitä

  Lue uusin IS-lehti:

  Menneitä IS-lehden numeroita voit lukea täällä.

  Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät

  Epäpuhtauksia pääsee ilmaan ihmisten toiminnan seurauksena esimerkiksi autojen pakoputkista tai savupiipuista. Nämä päästöt laimenevat ja sekoittuvat sääolosuhteiden mukaan ulkoilmassa vaikuttaen ilmanlaatuun.

  Ilmanlaatuun vaikuttavat teiden ja katujen läheisyydessä autoliikenne, pientaloalueilla puunpoltto, satamien läheisyydessä laivat ja sinne suuntautuva liikenne sekä lentokentän läheisyydessä lentokenttätoiminta ja sinne suuntautuva liikenne.

  Muita ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja ovat mm. rakennustyömaat, murskaamot, asfalttiasemat, jätevedenkäsittely, jätteenkäsittely, energiantuotanto ja teollisuus. Lisäksi maan rajojen ulkopuolelta kulkeutuu ilmansaasteita ilmavirtojen mukana.

  Lue lisää:  Ilmansaasteiden terveysvaikutuksista (THL): https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet

  Ilmansaasteiden terveysvaikutuksista maailmanlaajuisesti (WHO): http://www9.who.int/airpollution/ambient/en/

   

   

  Tilaa ISY:n uutiskirje

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista, yhdistyksen toiminnasta ja alan avoimista koulutuksista sekä työpaikoista. Uutiskirje julkaistaan noin kerran kuukaudessa.

  Mikäli haluat lopettaa uutiskirjeen tilauksen, voit tehdä sen uutiskirjeen Unsubscribe-linkistä tai olemalla yhteydessä .

  Valitse lista jolle haluat liittyä