Ajankohtaista


30.5.2024

Tutustu IS-lehden tuoreeseen numeroon 2/2024


31.5.2024

Ilmansuojelupäivät on täällä taas!

Ilmansuojelupäivät esittelee ja keskusteluttaa aiheita koskien ilmanlaatua ja ilmastonmuutosta. Ohjelmassa katsotaan aiheita niin suunnittelun, hallinnon, tutkimuksen kuin yritysmaailmankin näkökulmasta.

Elokuun päivien ohjelmassa teemoina ovat:

 • Ajankohtaista ilmassa
 • Ilmastotavoitteista tekoihin ja sopeutumiseen
 • Hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön mahdollisuudet ja haasteet Suomessa
 • Arktisen alueen kuumat aiheet
 • Hiukkaset kaupunkien ilmansuojeluhaasteina
 • Näkökulmia maailmalta ja maailmalle

Lue tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan: linkki ilmoittautumiseen


23.4.2024

Ilmansuojeluyhdistyksen opintomatka Utöseen!

Utössä säähavainnot aloitettu vuonna 1881, merihavainnot vuonna 1900 ja hiukkasmittaukset 1980.
Utön perusajatus on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka antaa kattavan kuvan meren ja ilmakehän alaosan tilasta.
Utössä mitataan ilmakehän pienhiukkasia, kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ja voita, alailmakehän virtauksia sekä merellisen sään ominaisuuksia, kuten tuulta, lämpötilaa ja näkyvyyttä + meriekosysteemin dynamiikkaa, elektromagneettisten signaalien kulkua, tutkien toimintaa, meren fysikaalisia, biologisia ja kemiallisia ominaisuuksia ja niiden muutoksia, aurinkoenergian tuotanto.
Tutkitaan: Ilmastonmuutos, leväkukinnot, merituulivoima, laivaliikenteen päästöt meriekosysteemin toiminta, meren hiilitase, signaalinkulku, tutkat.

Tutkimusasemalla tutkitaan merta, merenpintaa ja ilmakehää.

Lisätietoa: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/uto https://www.utohotel.fi

Lue lisää: Opintomatkat – Ilmansuojeluyhdistys ry – Ilman- ja ilmastonsuojelua vuodesta 1976 (isy.fi)

Ilmoittautuminen päättyi 22.5.2024.


20.3.2024

Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 15.-16.5.2024 Imatralla!

Ilmansuojeluyhdistys järjesti ilmanlaadun mittaajatapamisen 15.-16.5.2024 Imatran Valtiohotellissa. Ilmanlaadun mittaajatapaaminen järjestet yhdessä Imatran kaupungin kanssa. Vuoden 2024 tapahtumaan haetaan myös sponsoreita ja laite-esittelijöitä.

Lue lisää: https://isy.fi/ilmanlaadun-mittaajatapaaminen/

Ilmoitautuminen päättyi 30.4.2024.


5.3.2024

Kevätseminaari ja -kokous Finavialla 18.3.2024

Ilmansuojeluyhdistyksen kevätkokous pidettiin Finavialla maanantaina 18.3.2024. Ohjelma alkoi vuosikokouksella klo 14.00 ja jatkui mielenkiintoisella seminaariohjelmalla. Seminaarin jälkeen tapahtuma jatkui Schengen alueen tutustumiskierroksella. Seminaari ja tutustumiskierros olivat kaikille avoimia, mutta kevätkokous oli vain jäsenistölle.

Paikka: Scandic Helsinki Airport (Lentäjäntie 1, 01530 Vantaa) sekä terminaalikierros Schengen-alueella (mennään turvatarkastuksen läpi, joten on hyvä ettei ole kiellettyjä esineitä)

Ilmoittautuminen päättyi 14.3.2024.

Ohjelma:

klo 14 kevätkokous

klo  15 Seminaari  – Lentoliikenteen päästöt, ilmasto- ja ilmanlaatuvaikutukset ja lentokonemelun hallinta

Lentoliikenteen päästöt ja ilmastovaikutukset, kestävän kehityksen päällikkö Mikko Viinikainen
Ilmanlaatu lentoasemalla, kestävän kehityksen päällikkö Mikko Viinikainen
Lentokonemelun hallinta, ympäristöasiantuntija Teemu Auvinen ja  ympäristöasiantuntija Satu Routama

klo 16:30 Tutustumiskäynti: Schengen kierros


28.10.2023

Kasvihuonekaasujen päästölaskenta ilmastotyön tueksi

Ilmansuojeluyhdistys on ollut mukana tukemalla taloudellisesti artikkelin ”Kansallisen kasvihuonekaasujen päästölaskennan tietojen hyödyntäminen ilmastotyön tukena” julkaissutta työryhmää ja edistänyt tällä arvokasta työtä ilmaston ja ilmanlaadun parissa!

Teksi lainatti sivuilta: ympäristöministeriö

Julkaisuajankohta 20.9.2023 13.07
UUTINEN

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja raportointi ovat perusta ilmastopolitiikan arvioinnille, suunnittelulle ja seurannalle. Uusi raportti kansallisesta kasvihuonekaasujen päästölaskennasta kokoaa yhteen tietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja tukee eri toimijoita tietojen hyödyntämisessä.

Kansallinen kasvihuonekaasuinventaario tuottaa ajantasaisimman tiedon Suomen rajojen sisäpuolella ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä ja poistumista sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Ensisijaisesti inventaarion tietoja hyödynnetään, kun seurataan Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista ja suunnitellaan päästövähennystoimia. Suomi raportoi kasvihuonekaasujen päästömääristään ja ilmastopolitiikan toimeenpanosta sekä EU:lle että YK:lle.

Kasvihuonekaasujen päästölaskentaa hyödynnetään myös eri toimijoiden ilmastotyössä. Näiden laskelmien määritelmät ja rajaukset ovat usein erilaisia kuin kasvihuonekaasuinventaariossa. Raportissa kuvataan, miten erilaiset muut laskentamallit, arvioinnit ja raportoinnit suhteutuvat kasvihuonekaasuinventaarioon. KHK-inventaario luo ajantasaisen ja yhtenäisen tietopohjan, jota voidaan hyödyntää eri toimijoiden päästölaskelmissa.  Raportti avaa inventaariotietojen oikeaa tulkintaa, soveltamista sekä tarkoituksenmukaista käyttöä.

Inventaarion tietoja voidaan käyttää useisiin muihinkin käyttötarkoituksiin. Tiedot auttavat ymmärtämään useita ajankohtaisessa keskustelussa olevia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä aiheita, kuten metsien hiilinielun pienenemistä tai energiasektorin päästökehitystä.

Raportin ovat toteuttaneet johtava asiantuntija Suvi Monni ja kestävän kehityksen asiantuntija Elise LohmanSitowise Oy:stä sekä entinen kansallisen inventaariojärjestelmän kehittämispäällikkö Riitta Pipatti ja entinen ympäristöneuvos Jaakko Ojala. Raportin laadinnan ovat rahoittaneet ympäristöministeriö ja Ilmansuojeluyhdistys ry. Matemaattis-Luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ry on rahoittanut hankkeen 6.6.2023 järjestetyn loppuseminaarin. Ohjausryhmään on osallistunut lisäksi myös kansallisena inventaarioviranomaisena toimiva Tilastokeskus.

Lue julkaisu täältä:

 

Ehdota ilmasto ja ilmanlaatuaiheista laulua!

Ilmansuojeluyhdistys kerää lauluja, joissa ilmasto ja/tai ilmanlaatu näkyy lyriikoissa. Ehdota meille rohkeasti eri pop-kulttuurin tuotoksia sosiaalisen median kanavissa tai sähköpostitse – saatat kuulla omasi Ilmansuojelupäivillä! Ajan tasalla olevan biisilistauksen löydät täältä.

Spotifysta löytyvät biisit lisäämme soittolistallemme.

Seuraa meitä somessa:

   


  Kuuntelen ilmanlaatu- ja ilmastoaiheisia lauluja Spotifysta:

   


   

  Ilmansuojeluyhdistys edistää ilman- ja ilmastonsuojelua toimimalla alan asiantuntijoiden, yhteisöjen, yritysten ja ilmansuojelusta kiinnostuneiden henkilöiden yhteisenä foorumina

  Ilmansuojeluyhdistyksen toiminnassa keskeisessä osassa ovat tiedon välittäminen sekä  jäsenistön ammattitaidon kehittäminen. Yhdistys järjestää seminaareja, tapahtumia ja opintomatkoja. Jäsenilleen ISY järjestää kongressimatkoja ja tutustumiskäyntejä kotimaisiin ja ulkomaisiin kohteisiin. Ilmansuojeluyhdistys palkitsee myös vuosittain stipendeillä ansioituneita ilmansuojeluaiheisia opinnäytetöitä

  Lue uusin IS-lehti:

  Menneitä IS-lehden numeroita voit lukea täällä.

  Ilmanlaatu ja siihen vaikuttavat tekijät

  Epäpuhtauksia pääsee ilmaan ihmisten toiminnan seurauksena esimerkiksi autojen pakoputkista tai savupiipuista. Nämä päästöt laimenevat ja sekoittuvat sääolosuhteiden mukaan ulkoilmassa vaikuttaen ilmanlaatuun.

  Ilmanlaatuun vaikuttavat teiden ja katujen läheisyydessä autoliikenne, pientaloalueilla puunpoltto, satamien läheisyydessä laivat ja sinne suuntautuva liikenne sekä lentokentän läheisyydessä lentokenttätoiminta ja sinne suuntautuva liikenne.

  Muita ilmanlaatuun vaikuttavia toimintoja ovat mm. rakennustyömaat, murskaamot, asfalttiasemat, jätevedenkäsittely, jätteenkäsittely, energiantuotanto ja teollisuus. Lisäksi maan rajojen ulkopuolelta kulkeutuu ilmansaasteita ilmavirtojen mukana.

  Lue lisää:  Ilmansaasteiden terveysvaikutuksista (THL): https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/ilmansaasteet

  Ilmansaasteiden terveysvaikutuksista maailmanlaajuisesti (WHO): http://www9.who.int/airpollution/ambient/en/

   

   

  Tilaa ISY:n uutiskirje

  Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla tulevista tapahtumista, yhdistyksen toiminnasta ja alan avoimista koulutuksista sekä työpaikoista. Uutiskirje julkaistaan noin kerran kuukaudessa.

  Mikäli haluat lopettaa uutiskirjeen tilauksen, voit tehdä sen uutiskirjeen Unsubscribe-linkistä tai olemalla yhteydessä .

  Valitse lista jolle haluat liittyä