Savuntarkastajista päästökauppiaisiin – Suomalaisen ilmansuojelun historia yksissä kansissa.

Ilmansuojeluyhdistys julkaisi vuonna 2006 30-vuotisjuhlansa kunniaksi Savuntarkastajista päästökauppiaisiin – Suomalaisen ilmansuojelun historiaa –kirjan . Teos luotaa ilmansuojeluun sadan vuoden taa, jolloin suurissa kaupungeissa ja teollisuuspaikkakunnilla jo orasti huoli ilman saastumisesta. Pääpaino kirjassa on 70-luvusta 2000-lukuun. 

Lyhyen historiansa aikana ilmansuojelu on edennyt pidemmälle kuin moni muu ympäristönsuojelun alue Suomessa

Miten terveydensuojelusta kasvettiin ympäristönsuojeluun? Miten syntyi kansainvälinen sopimus kaukokulkeutuvien ilmansaasteiden rajoittamiseksi? Millaisten ponnistusten takana oli ilmansuojelulain säätäminen Suomeen, yhtenä Euroopan viimeisimmistä maista? Miksi rikkipolitiikassa onnistuttiin yli odotusten? Miten suomalainen ympäristötutkimus kehittyi eurooppalaiselle tasolle? Miten ilmansuojelu on laajentunut ilmastopolitiikkaan? Miltä tilanne näyttää, kun ilmansuojelun käsite on kadonnut Suomen lainsäädännöstä ja EU määrää suunnan? Samalla päästöt ovat siirtyneet pörsseihin ja äänessä ovat terveystarkastajien sijaan liikemiehet.
Kirjassa kysymyksiä tarkastelevat lukuisat ilmansuojelualalla pitkään vaikuttaneet henkilöt, joiden työlle suomalainen ilmansuojelu on rakentunut. 

Kirjan ovat toimittaneet: Katri Huutoniemi, Alec Estlander, Matti Hahkala, Kari Hämekoski, Antti Kulmala, Risto Lahdes ja Timo Laukkanen