Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilmansuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille. Seminaari järjestetään vuosittain. Seminaarin pääteemat liittyvät ilmanlaatuun tai ilmastonmuutokseen.


Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 23.-24.8.2022

Ilmansuojelupäivät järjestetään Lappeenrannassa kaksipäiväisenä seminaarina 23.-24.8.2022. Tapahtuma järjestetään hybridimallina, eli osallistuminen on mahdollista ensimmäisenä tapahtumapäivänä läsnäosallistumisen lisäksi myös etäyhteydellä verkon kautta. Toinen päivä järjestetään vain läsnätapahtumana Lappeenrannan Kehruuhuonella.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Ilmoittaudu mukaan täältä.

47. Ilmansuojelupäivät järjestetään 23.-24.8.2022

1. SEMINAARIPÄIVÄ 23.8.2022 klo 10.00-15.00

Ajankohtaista
puheenjohtajana Anu Kousa

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit, etäyhteyksien avaus

10.00-10.10 Kaupungin tervehdys
Lappeenrannan kaupunginjohtaja, Kimmo Jarva

10.10-10.40 Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus
Ympäristöministeriö, Terhi Lehtonen

10.40-11.00 Onko 1,5 asteen tavoite vielä mahdollista saavuttaa?
Ilmatieteenlaitos, toimialajohtaja Hannele Korhonen

11.00-11.20 Fossiilittoman liikenteen tiekartta
Liikenne ja viestintäministeriö, liikeneuvos Saara Jääskeläinen

11.20-12.20 Lounas

12.20-12.50 WHO air quality guidelines and health: new challenges for clean air policies
Swiss THP, Nino Künzli

12.50-13.10 –
NN (täydennetään myöhemmin)

13.10-13.30 Kansallisen ilmansuojeluohjelman tilannekatsaus

Ympäristöministeriö, erityisasiantuntija, Katja Ohtonen

13.30-13.45 Stipendien jako

Anu Kousa + stipendiaatit

13.45-14.00 Tauko

14.00-14.20 Energiantuotannon tulevaisuus

Energiateollisuus, toimitusjohtaja, Jukka Leskelä

14:20-14:40 Onko täysin hiilineutraali energiantuotantojärjestelmä tulevaisuudessa mahdollista?

Fingrid, trategisen verkkosuunnittelun vanhempi asiantuntija, Janne Seppänen

14:40-15:00 Kaukolämpöä pienydinvoimalla
LUT, energiatekniikan osaston johtaja, Juhani Hyvärinen

15:00-15:20 Vety vihreän siirtymän keskiössä
P2X Solutions, toimitusjohtaja, Herkko Plit

15.20-15.25 Ensimmäisen päivän päätös
Anu Kousa, puheenjohtaja, Ilmansuojeluyhdistys ry

15.25 Näyttelyyn tutustumista ja iltapäivä kahvi

Väliohjelmaa. Vierailut totetuu, jos osallistujia on riittävä määrä.

1. Perinteinen sauna.

2. Käymme tutustumassa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ydintekniikan laboratoriossa pienydinvoimalaa. Pienydinvoimaloilla tarkoitetaan alle 500 megawatin ydinvoimaloita. Odotetuimpia tulevaisuuden pienydinvoimaloita ovat SMR-reaktorit. Ne ovat uudenlaisia sarjatuotantoon suunniteltuja reaktoreja, jotka rakennettaisiin tehtaissa ja kuljettaisiin moduuleina koottavaksi haluttuun paikkaan. Näin saataisiin ydinvoimaloiden rakentamiskustannuksia alas samalla lyhentäen rakennusaikaa. Suomessa SMR-reaktoreja kehittävät VTT ja Lappeenrannan- Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ydintekniikan laboratorio. Bussikuljetus.

3. Luontopolku. Opastettu Linnoituksen luonto- ja kulttuuripolku, jossa merkittävän kulttuuriperinnön lisäksi on nähtävissä asutuksen tuoma monipuolinen kasvillisuus, joka kertoo menneiden aikojen elämästä. Kesto n. 1 h klo 16 alkaen. Tavarat voi jättää lukittuun säilytykseen kävelyn ajaksi.

19.00 Illallinen: Ravintola Saga, Sokos Hotel Lappee

2. SEMINAARIPÄIVÄ 24.8.2022 klo 09.00-14.00

Energiatuotannon ja teollisuuden päästökysymykset
Puheenjohtajana Tuula Pellikka

09:00-09:10 Tervetuloa 2. seminaaripäivään – yllätysohjelma!

09:10-09:30 Teollisuuspäästödirektiivin päivitys 

Ympäristöministeriö, Jaakko Kuisma

09:30-9:50 Päästömittausten haasteet alhaisilla pitoisuuksilla
VTT, Tuula Pellikka

9:50-10:10 Teollisuuden typenoksidipäästöjen hallinta

Valmet, Alexandra Valtanen

10:10-10:30 Tauko

Puhtaampaa ilmaa kaikille
puheenjohtajana Hilkka Timonen

10:30-10:50 HOPE hankkeella ilmanlaadun täsmätietoa kunnalle ja asukkaille
IL, Hilkka Timonen

10:50-11:10 Musta hiili ja ultrapienet hiukkaset kaupunki-ilmassa – seurannan hyödyt ja WHO:n suositukset

HSY, Jarkko Niemi

11:10-11:30 Ajoneuvojen ja työkoneiden päästömanipulaatiot

Aki Tilli, Traficom

11.30-12.20 Lounas

12:20-12:40 ALasSken kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu
SYKE, Santtu Karhinen

12:40-13:00 Terveysvaikutusten, terveyskustannusten ja talousvaikutusten arvioinnin KILTOVA-työkalu

SYKE, Niko Karvosenoja

13:00-13:20 Päästöjen paikallinen kompensointi

Turku, Miika Meretoja

13:20-13:30 Loppukeskustelua


Tapahtuman sponsorointi

Sponsoreiden hankinta on aloitettu ja mikäli olet kiinnostunut sponsoripaketeista, lisätietoa saat .


Ilmansuojelupäivien suunnittelutyöryhmä 2022:

Emmi Laukkanen (suunnittelutyöryhmän vetäjä, Sweco)
Marja Jallinoja (LUKE)
Laura Sokka (VTT)
Petteri Huuska (Helsingin kaupunki)
Sara Piutunen (Lappeenrannan kaupunki)
Outi Väkevä (HSY)
Tarja Lahtinen (YM)
Mika Vestenius (IL)
Heikki Kervinen (ABB)
Jukka Makkonen (Energiateollisuus ry)
Maija Leino (UseLess Company Oy)