Ilmansuojeluyhdistys ry:n SOME -strategia

Ilmansuojeluyhdistys ry lisää näkyvyyttään erilaisissa sosiaalisen median kanavissa luomalla sisältöä liittyen yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin, sekä jakaa muiden luomaa sisältöä liittyen ilman- ja ilmastonsuojeluun. Tällä hetkellä ISY näyttäytyy omien internet -sivujensa lisäksi Facebookissa, sekä uutiskirjeiden kautta jäsenistölle ja muille kirjeen tilanneille. ISY jakaa tietoa tapahtumistaan, sekä osallistaa jäseniään keskusteluun erityisesti tapahtumien aikana Twitterin kautta. Twitterin kautta voidaan jakaa myös muiden tuottamaa asiallista, ja vapaamuotoista sisältöä. ISY aktivoituu LinkedInissä, johon yhdistykselle on luotu oma profiili, jossa lyhyesti kerrotaan yhdistyksen tarkoituksesta, sekä ohjataan yhdistyksen internetsivulle. Haluamme kannustaa kaikkia käyttämään tämän strategian mukaisia ohjeita julkaisuissaan liittyen ISYyn.

Strategian tarkoitus

Sosiaalisen median strategian avulla jäsennämme toimintaa eri SOME -kanavissa yhtenäiseksi sekä ohjeistamme eri kanavien tyylin. Kaikki SOME -kanavien hallintaan osallistuvat henkilöt pystyvät itsenäisesti julkaisemaan sisältöä ISY:n toimintaan sekä ilmansuojeluun liittyen. Strategian tarkoituksena on lisätä tunnettuuttamme sekä nostaa profiiliamme ilmansuojelualan ja siitä kiinnostuneiden keskuudessa. Tavoitteena on luoda matalampi yhteistyö- ja keskustelukynnys yhdistyksen, sen yhteistyökumppaneiden, jäsenten sekä kiinnostuneiden potentiaalisten jäsenten välille. Eri kanavissa voidaan myös harkita yhteistyökumppaneiden viestien välittämistä. Samalla luomme positiivista vuorovaikutusta yhdistyksen, ja erityisesti jäsenyritysten ja -yhteisöjen välille. Tällaisia välitettäviä viestejä voivat olla esimerkiksi tapahtumat, joissa myös ISY on jollakin tavoin mukana.

Facebook

Facebook on yhteydenpito kanava jäsenistöön sekä ilmansuojelusta kiinnostuneisiin kansalaisiin, jonka kautta kerromme tapahtumistamme sekä jaamme tietoa ajankohtaisista ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyvistä aiheista. Tällaisia aiheita voivat olla uusimmat tieteelliset julkaisut tai uutisartikkelit. Facebookin -profiili on vapaamuotoisempi kuin esimerkiksi nettisivujen tai LinkedInin -profiili. Facebookissa voimme jakaa myös harrastemaisempaa tai hauskaa ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyvää sisältöä matalalla uutiskynnyksellä.

Twitter

Twitterissä ISY pyrkii kannustamaan jäseniään aktiiviseen keskusteluun. Käytämme Twitteriä erityisesti tapahtumiemme yhteydessä ja kysymyskanavana. Erilaisten esitysten ja keskustelutilaisuuksien taustalla voidaan käyttää Twitteriä paikallaolijoiden kysymysten kokoavana kanavana. Tapahtumien ulkopuolella Twitterissä voidaan mainostaa tulevia tapahtumia sekä jakaa ajankohtaista tieteellistä tietoa ilman- ja ilmastonsuojelun tuoreesta tutkimuksesta. Käytettäviä tageja ovat mm.: #Ilmansuojeluyhdistys #ISY #FAPPS #Ilmansuojelu #Ilmastonsuojelu

LinkedIn

Ilmansuojeluyhdistyksen LinkedIn -profiilin haluamme tukevan yhdistyksen ammattimaista kuvaa. Tämän kanavan kautta saamme linkitettyä jäseniämme sekä kiinnostuneita asiantuntijoita itseemme, kohottaen omaa ja jäsentemme profiilia ilman- ja ilmastonsuojelun alalla. Profiilin kautta saamme myös hallituksessa toimiville vapaaehtoisille, sekä yhdistyksen työntekijöille mahdollisuuden linkittää itsensä virallisesti ISY:n toimintaan sosiaalisessa mediassa. LinkedInin kautta jaetaan myös tietoa tapahtumista sekä voidaan miettiä pienimuotoisten blogikirjoitusten tekoa.