Ilmansuojeluyhdistys on ollut mukana tukemalla taloudellisesti artikkelin ”Kansallisen kasvihuonekaasujen päästölaskennan tietojen hyödyntäminen ilmastotyön tukena” julkaissutta työryhmää ja edistänyt tällä arvokasta työtä ilmaston ja ilmanlaadun parissa!

Teksti lainattu sivuilta: ympäristöministeriö

Julkaisuajankohta 20.9.2023 13.07
UUTINEN

Kasvihuonekaasupäästöjen seuranta ja raportointi ovat perusta ilmastopolitiikan arvioinnille, suunnittelulle ja seurannalle. Uusi raportti kansallisesta kasvihuonekaasujen päästölaskennasta kokoaa yhteen tietoa kasvihuonekaasuinventaariosta ja tukee eri toimijoita tietojen hyödyntämisessä.

Kansallinen kasvihuonekaasuinventaario tuottaa ajantasaisimman tiedon Suomen rajojen sisäpuolella ihmisen toiminnan aiheuttamista kasvihuonekaasujen päästöistä ja poistumista sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Ensisijaisesti inventaarion tietoja hyödynnetään, kun seurataan Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista ja suunnitellaan päästövähennystoimia. Suomi raportoi kasvihuonekaasujen päästömääristään ja ilmastopolitiikan toimeenpanosta sekä EU:lle että YK:lle.

Kasvihuonekaasujen päästölaskentaa hyödynnetään myös eri toimijoiden ilmastotyössä. Näiden laskelmien määritelmät ja rajaukset ovat usein erilaisia kuin kasvihuonekaasuinventaariossa. Raportissa kuvataan, miten erilaiset muut laskentamallit, arvioinnit ja raportoinnit suhteutuvat kasvihuonekaasuinventaarioon. KHK-inventaario luo ajantasaisen ja yhtenäisen tietopohjan, jota voidaan hyödyntää eri toimijoiden päästölaskelmissa.  Raportti avaa inventaariotietojen oikeaa tulkintaa, soveltamista sekä tarkoituksenmukaista käyttöä.

Inventaarion tietoja voidaan käyttää useisiin muihinkin käyttötarkoituksiin. Tiedot auttavat ymmärtämään useita ajankohtaisessa keskustelussa olevia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä aiheita, kuten metsien hiilinielun pienenemistä tai energiasektorin päästökehitystä.

Raportin ovat toteuttaneet johtava asiantuntija Suvi Monni ja kestävän kehityksen asiantuntija Elise LohmanSitowise Oy:stä sekä entinen kansallisen inventaariojärjestelmän kehittämispäällikkö Riitta Pipatti ja entinen ympäristöneuvos Jaakko Ojala. Raportin laadinnan ovat rahoittaneet ympäristöministeriö ja Ilmansuojeluyhdistys ry. Matemaattis-Luonnontieteellisten Alojen Akateemiset MAL ry on rahoittanut hankkeen 6.6.2023 järjestetyn loppuseminaarin. Ohjausryhmään on osallistunut lisäksi myös kansallisena inventaarioviranomaisena toimiva Tilastokeskus.

Lue julkaisu täältä: