• tietoa yhdistyksen järjestämistä seminaareista, yritysvierailuista, keskustelutilaisuuksista ja muusta yhdistyksen toiminnasta
  • alennusta yhdistyksen järjestämista tapahtumista
  • Ilmansuojelu-lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa
  • 20 % alennusta Ilmansuojelu-lehden ilmoitushinnoista
  • yrityksen kotisivujen linkki ISYn sivuille
  • mahdollisuus välittää tietoa yrityksen maksuttomista tapahtumista sekä avoimista työpaikoista ISYn jäsenistölle
  • yrityksen nimi julkaistaan Ilmansuojeluyhdistyksen kannattajajäsenluettelossa yhdistyksen nettisivuilla.