Vuoden 2020 stipendiaatit on valittu!

 
Ilmansuojeluyhdistys on valinnut vuoden 2020 stipendiaateiksi:

Laura Sirpoman pro gradu -tutkielmallaan Mobilizing climate finance and mitigating macro risks in developing countries – private equity investor perspectives. Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2020

sekä

Sami Seppälän diplomityöllään Effects of marine fuel sulfur restrictions on particle properties in atmospheric aerosol at the Baltic Sea. Tampereen yliopisto, teknis-luonnontieteellinen tiedekunta, 2020.

 
Stipendit luovutetaan Ilmansuojelupäivillä elokuussa 18.8.2020. Onnittelut stipendiaateille sekä kiitos kaikille hakijoille!

 
Ilmansuojeluyhdistys ry tukee ilman- ja ilmastonsuojeluaiheista opiskelua tarjoamalla vuosittain yhden tai kaksi 250€ arvoista stipendiä ansioituneille ilman- tai ilmastonsuojeluaiheisille opinnäytetöille, jotka ovat valmistuneet viimeisen vuoden aikana. Lisäksi stipendiin kuuluu artikkelin julkaiseminen Ilmansuojelu-lehdessä sekä osallistuminen Lappeenrannan Ilmansuojelupäiville.

Katso vuoden 2020 stipendihaun PDF-tiedote täältä.

Stipendinjako Ilmansuojelupäivillä 2019. Kuvassa vasemmalla stipendiaattimme Noora Piila sekä yhdistyksen varapuheenjohtaja Maija Leino keskellä ja puheenjohtaja Anu Kousa oikealla.

 

Stipendit jaetaan vuosittain elokuussa järjestettävillä Lappeenrannan Ilmansuojelupäivillä, jossa stipendin saajat voivat esitellä töitään. Stipendin lisäksi palkkioon sisältyy osallistuminen Ilmansuojelupäiville matka- ja majoituskustannuksineen.

Opiskelijat pääsevät myös esittelemään opinnäytetyönsä Ilmansuojelu-lehdessä. Stipendit maksetaan lehtijuttujen julkaisun jälkeen.

Hakuohje – Stipendiä haetaan lähettämällä:

  • Opinnäytetyö
  • Opinnäytteen arvostelu

Lähetä tiedostot PDF-muodossa sähköpostilla osoitteeseen , vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Stipendihakuun voi osallistua edellisen haun loputtua hyväksytyiksi tulleet opinnäytetyöt.

Hakuviestiin on hyvä merkitä selkeästi kaikki hakijan yhteystiedot. Huomioithan että lähetät hakemuksen sellaisesta sähköpostiosoitteesta, joka on toiminnassa vielä toukokuun jälkeenkin (jos koulusi tai harjoittelupaikkasi sähköposti lakkautetaan).
Palkitsemispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus, joka voi halutessaan käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksen tukena. Hakijoille tiedotetaan palkitsemispäätöksestä kesä-heinäkuun aikana sähköpostitse.