Palaa takaisin sivulle Stipendit
 


Aikaisemmin stipendillä palkitut opinnäytetyöt

 

Stipendiaatit 2021

Henrik Virta
Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen
Pro gradu: TROPOMI-satelliitti-instrumentin typpidioksidimittausten validointi Pandora-maa-aseman avulla (2020)

Teemu Lepistö
Tampereen teknillinen yliopisto
Diplomityö: Mustan hiilen ja pienhiukkasten keuhkodeposoituvan pinta-alan yhteys eri kaupunkiympäristöissä (2020)


Stipendiaatit 2020

Laura Sirpoma
Turun yliopisto, oikeustieteellinen
Pro gradu: Mobilizing climate finance and mitigating macro risks in developing countries: private equity investor perspectives (2020)

Sami Seppälä
Tampereen yliopisto, teknis-luonnontieteellinen
Diplomityö: Effects of marine fuel sulfur restrictions on particle properties in atmospheric aerosol at the Baltic Sea (2020)


Stipendiaatit 2019

Noora Piila
Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu
Pro gradu: Applying Sustainable Supply Chain Management Practices in Mitigating Scope 3 Greenhouse Gas Emissions in UPM’s Value Chain – A case study (2019)

Heidi Lehtiniemi
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen
Kandidaatintutkielma: Maailman muuttaminen postnormaalin tieteen avulla – Tapausesimerkkinä ilmastonmuutos (2018)


Stipendiaatit 2018

Ville-Pekka Niskanen
Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen
Kandidaatintutkielma: Voiko yhteisöllinen tuulienergiantuotanto toimia tuulivoima-asenteiden muuttajana? (2018)

Sanna Antikainen
Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Pro gradu: Puun panospolton PM1 aerosolien kemiallinen koostumus ja ajallinen vaihtelunokiaerosolimassaspektrometrillä (SP-AMS) mitattuna (2017)


Stipendiaatit 2017

Heli Lehtomäki
Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Pro gradu: Quantification of individual sources of uncertainty in the disease burden estimates of fine particles in Finland (2017)

Mikko Poikkimäki
Tampereen yliopisto, teknis-luonnontieteellinen
Diplomityö: Teollisten nanohiukkasten ympäristöriskien arviointi (2016)