Palaa takaisin tulevaan opintomatkaan


Menneet opintomatkat

Opintomatka 2023: Tallinna

Ilmansuojeluyhdistys teki syyskuussa opintomatkan Tallinnaan, missä esiteltiin kaupungin toimintaa vuoden 2023 Euroopan ympäristöpääkaupunkina. Matkalla tutustuttiin laivaliikenteen päästöjen mallinnukseen sekä Helsingin ja Tallinnan satamien ilmastopäästöjä vähentäviin ja ilmanlaatua parantaviin toimenpiteisiin. Lisäksi kuultiin kaupungin ilmastosuunnitelmasta sekä
Tallinnan ja muun Viron ilmanlaadusta.

Opintomatka 2022: Kokkola ja Raahe

Syksyllä 2023 vierailimme Kokkolan ja Raahen teollisuusaluella. Matkan teemana oli Perämerestä Persianlahti – Kokkolalaisen vetystartupin Hycamiten hallituksen puheenjohtajan Matti Malkamäen ilmoille nostama ajatus Perämeren alueesta Persianlahden tapaisena polttoaineentoimittajana on tuulesta temmattu – kirjaimellisesti. Alueen mittava tuulivoimapotentiaali voitaisiin hyödyntää puhtaan vedyn tuotannossa.

Markkinointipäällikkö Johanna Hylkilä Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:stä ja Ympäristöpäällikkö Virve Heikkinen KIP Service Oy:stä kertoivat meille Kokkolan suurteollisuusalueen historiasta ja nykyisyydestä. Alue on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi. Teollisuusalueen juuret ovat vuodelta 1945, kun alueelle perustettiin rikkihappotehdas ja superfosfaattitehdas. Nykyisen teollisuusalueen pinta-ala on 700 ha ja siellä toimii lähes 80 yritystä. Alueen ideana on, että toisen sivuvirta on toisen yrityksen raaka-aine. Alueelle on myös perustettu yhdistys, jonka puitteissa mietitään yhdessä myös ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Muita yhteistyöryhmiä ovat markkinointi, henkilöstöhallinto ja ict. Yhdistys on koettu erinomaiseksi tiedon jakamiskeinoksi.

Raahen kaupungin teollisuusasiamies Harri Tuomikoski kertoi, miten Raahe osallistuu Perämeren erilaisiin hankkeisiin. Alueella on todella paljon tuulivoimahankkeita ja ne tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Lisäksi alueella on vetyhankkeita. Esimerkiksi BotH2nia on vetytaloudesta kiinnostuneiden toimijoiden yhteinen verkosto, jonka tavoitteena on luoda Pohjanlahdesta maailman ensimmäinen vetylahti.


Opintomatka 2021: Lahti

Ilmansuojeluyhdistys järjesti vuotuisen syysseminaarin ja -kokouksen yhdistettynä opintomatkaan Lahdessa – vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupungissa! Seminaari oli avoin kaikille. Seminaarin jälkeen jatkettiin sääntömääräiseen vuosikokoukseen, jossa käsiteltiin vuoden 2022 budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valittiin uusi hallitus seuraavalle kahdelle vuodelle erovuorossa olevien jäsenten osalta. Yhdistyksen pikkujouluja ja 45-juhlavuotta vietettiin ravintola Malskin tiloissa illallisen ja kunniamerkkien luovutuksen merkeissä. Vuosikokous ja illallinen oli tarkoitettu yhdistyksen jäsenistölle sekä kunniamerkin saajille.


Opintomatka 2019: Oslo

Syksyllä 2019 ISY vieraili Oslossa, vuoden 2019 Euroopan vihreässä pääkaupungissa. Opintomatka järjestettiin yhteistyössä 6Aika Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet –hankkeen kanssa Osloon. Tutustuimme Oslon kaupungin ilmasto- ja ilmanlaatutoimenpiteisiin sekä Norjan ajoneuvoliikenteen sähköistämispolitiikkaan. Illallisen yhteydessä NILU:n tutkijatohtori Núria Castell kertoi meille sensoreiden käytöstä ilmanlaadun tutkimuksessa viidessä eri kunnassa sekä koululaisten kanssa tehdystä yhteistyöstä sensoreiden parissa. Perjantaina osallistujat tutustuivat Oslon kaupungin päästöttömiin työmaihin kaupungin ja Oslon sataman osalta.


Opintomatka 2018: Hyytiälän metsäasema

Syksyllä 2018 vierailimme Hyytiälän metsäasemalla Juupajoella, n. 70km Tampereelta koilliseen. Asemalla mitataan kasvihuonekaasuja, eri kokoisia hiukkasia ja niiden koostumusta, otsonia, typen oksideja, rikki- ja typpihappoa, satoja erilaisia hiilivetyjä, molekyyliklustereita, maaperän ominaisuuksia, fotosynteesiä ja puiden kaasuaineenvaihduntaa. Matkalla Hyytiälään oppaanamme toimi Mai Allo. SMEAR II – tutkimusaseman toimintaa meille esittelivät mittaamisen asiantuntijat maailman tutkimuskärkeen kuuluvan Helsingin Yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksesta.


Opintomatka 2017: Italia

Syksyllä 2017 vierailimme Italiassa mm. ARPAV:ssa, joka huolehtii mm. Veneton alueen ilmanladun seurannasta. Tutustuimme myös Acegasapsamgan jätteenpolttolaitokseen, sekä Scrovengnin kappeliin. Matkan aikana kävimme myös Padovan yliopistolla, sekä saimme kuulla miten ilmastonmuutos näkyy viininviljelyssä Valpolicellan viinitilalla. Vierailimme myös vapaan ohjelman merkeissä Venetsiassa. Kiitos kaikille mukaan lähteneille! Matkan kuvasaldo on nyt katseltavissa!


Opintomatka 2016: Vaasa

Syksyllä 2016 ISY lähti tutustumaan Vaasan energiaklusteriin. Matkalla päästiin tutustumaan useisiin alueen yrityksiin (Wärtsilä ja ABB), Westenergyn jätteenpolttolaitokseen, Vaskiluodon voiman kaasutuslaitokseen sekä Torkkolan tuulivoimapuistoon. Saimme kuulla myös Vaasan kaupungin kestävän kehityksen hankkeista.


Opintomatka 2015: Tukholma

Vuoden 2015 opintomatka suuntautui Tukholmaan 23.09.-25.09, jossa käsiteltiin mm. Tukholman ilmanlaatua ja sen seurannan tilaa Tekniska nämdhusetissa. Matkalla tutustuttiin myös Tukholman Ilmasto ja Energia toimenpideohjelmaan sekä tavattiin Ruotsin ilmansuojeluyhdistyksen edustajia.


Opintomatka 2014: Viro

Vuonna 2014 ISY järjesti matkan Viroon. Ohjelmassa oli mm. vierailu Viron ympäristöntutkimuskeskuksessa, jätteenpolttolaitoksessa, tuulipuistossa ja neuvostoaikaisessa sukellusvenetukikohdassa.


Opintomatka 2013: Pariisi

Keväällä 2013  Ilmansuojeluyhdistys tutustui Pariisin ilmanlaadun mittaamiseen, ilmanpuhtauden mallintamiseen sekä energiakymyksiin.