Lisätietoja Ilmansuojelulehdestä

Julkaisija

Ilmansuojeluyhdistys ry.
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Painos 700 kpl

Toimitus

päätoimittaja Johanna Kare-Haavisto
ilmansuojelulehtimiukugmail.com

Toimituskunta

Anna Häyrinen, Helsingin Energia
Emmi Laukkanen, IL
Tuula Pellikka, VTT
Taina Ruuskanen, HY
Mikko Savolahti, SYKE
Antti Tohka, Metropolia AMK
Pia Tynys, HSY
Jari Viinanen, HY

Tilaajapalvelu ja osoitteenmuutokset

Ella Koljonen
045-133 5989
sihteerimiukuisy.fi

Taitto

Grafioso Oy

Painopaikka

Scanseri Oy

Lehtien julkaisuaikataulu

Lehti   DL        à  ilmestyy

1/17   17.2.    à  31.3.

2/17   13.4.    à  26.5.

3/17   8.9.      à  20.10.

4/17   3.11.   à  15.12.