Julkaisija

Ilmansuojeluyhdistys ry.
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Painos n.420 kpl

Toimitus

päätoimittaja Tytti Rintanen

Toimituskunta

Tytti Rintanen, päätoimittaja

Jari Viinanen, Vantaan kaupunki

Laura Sokka, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Karri Saarnio, Ilmatieteenlaitos

Outi Väkevä, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Antti Tohka, Metropolia AMK

Joonas Koivisto, ARCHE Consulting

Olli-Pekka Siira, Helsingin yliopisto

Petteri Haveri, Energiateollisuus ry

Tilaajapalvelu ja osoitteenmuutokset

Hanne Hartikainen
045-133 5989

Taitto

Tytti Rintanen

Painopaikka

Scanseri Oy

Itälahdenkatu 20 A, 00210 Helsinki

http://www.scanseri.fi/