Julkaisija

Ilmansuojeluyhdistys ry.
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Painos n.420 kpl

Toimitus

päätoimittaja Liina Paloheimo-Koskipää

Toimituskunta

Liina Paloheimo-Koskipää, päätoimittaja

Birgitta Komppula, IL

Laura Sokka, VTT

Taina Ruuskanen, HY

Mikko Savolahti, SYKE

Antti Tohka, Metropolia AMK

Nelli Kaski, HSY

Jari Viinanen, Vantaan kaupunki

Tilaajapalvelu ja osoitteenmuutokset

Essi Haapaniemi
045-133 5989

Taitto

Tmi Hella Pakaslahti

Portfolio

Painopaikka

Scanseri Oy

Itälahdenkatu 20 A, 00210 Helsinki

Etusivu