Julkaisija

Ilmansuojeluyhdistys ry.
Ilmestyy 4 kertaa vuodessa
Painos 700 kpl

Toimitus

päätoimittaja Johanna Kare-Haavisto

Toimituskunta

Anna Häyrinen, Helsingin Energia
Pia Tynys, HSY
Helena Mussalo-Rauhamaa,
E-S aluehallintovirasto
Tuula Pellikka, VTT
Jari Viinanen, HY
Emmi Laukkanen, IL
Antti Tohka, Metropolia AMK
Mikko Savolahti, SYKE

Tilaajapalvelu ja osoitteenmuutokset

Ella Koljonen
045-133 5989

Taitto

Grafioso Oy
www.grafioso.fi

Painopaikka

Vammalan Kirjapaino Oy