Open Call: Ehdota aihetta Ilmansuojelupäiville 2021!

Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilmansuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille. Seminaari järjestetään vuosittain. Seminaarin pääteemat liittyvät aina jollain tapaa ilmanlaatuun tai ilmastonmuutokseen.

Pyydämme asiantuntijoiden lähettävän ilmansuojeluun liittyviin ajankohtaisiin teemoihin sopivia esitelmäehdotuksia!

Lähetä otsikko, lyhyt (1/2 – 1 sivu) kuvaus sisällöstä ja esitelmän pitäjän yhteystiedot sähköpostilla viimeistään sunnuntaina 17.1.2021 Ilmansuojelupäivien toimikunnan vetäjälle Emmi Laukkaselle osoitteeseen:

Lataa PDF-ohje tästä

Toimikunta käy tulleet ehdotukset läpi kevään 2021 aikana. Esitysehdotuksen lähettäneille ilmoitetaan esityksen hyväksymisestä maaliskuussa.


45. Ilmansuojelupäivät webinaarina elokuussa 2020

 

Kiitos yleisölle, puhujille sekä yhteistyökumppaneille osallisuudesta 45. Ilmansuojelupäiviin!

 
Huolimatta haasteellisista olosuhteista tapahtumajärjestämisen kannalta, webinaari mahdollisti upeasti 330 ihmisen osallistumisen vuoden 2020 Ilmansuojelupäiville. Toivoisimme, että jätät palautetta vuoden 2020 Ilmansuojelupäivistä sekä ehdotuksia myös vuoden 2021 Ilmansuojelupäiville, jolloin juhlistamme ISY:n 45-juhlavuotta.

Kiitos kaikille runsaasta palautteesta koskien Ilmansuojelupäiviä! Palaute ja ideat tullaan huomioimaan tulevien Ilmansuojelupäivien suunnittelussa.

Meille voi myös laittaa suoraan ehdotuksia Ilmansuojelupäiviin liittyen sähköpostilla osoitteeseen .

Ilmansuojelupäivät tarjosivat tietoa tulevaisuuden megatrendeistä, koronan vaikutuksista ilmanlaatuun Suomessa ja maailmalla. perehdyimme kaupunki-ilmanlaatuun ja sen parantamiseen sekä puunpolton ilmanlaatuvaikutuksiin. Lisäksi aiheena oli, mitä teollisuus tekee hiilidioksidille ja miten teollisuuden ilmapäästöjä hallitaan. Päivien lopuksi pohdittiin, miten parhaiten viestintäisiin ilmasto- ja ilmansuojelukysymyksistä.

Esitystallenteet ovat nähtävillä Ilmansuojelupäivien osallistujille webinaarin osallistumislinkin kautta.

 

Ilmansuojelupäivien ohjelma

1. SEMINAARIPÄIVÄ 18.8.2020 klo 10.00-15.00

10.00-10.10 Tervetuloa Ilmansuojelupäiville!
Anu Kousa, puheenjohtaja, Ilmansuojeluyhdistys ry

ILMASSA NYT
Puheenjohtaja Anu Kousa, Ilmansuojeluyhdistys ry

10.10-10.30 Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus
Leena Ylä-Mononen, ylijohtaja, Ympäristöministeriö

10.30-11.00 Katsaus tulevaisuuteen
Mari Pantsar, johtaja, Sitra

11.00-11.20 Koronan vaikutukset ilmanlaatuun Suomessa ja maailmalla
Pia Anttila, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos

11.20-11.30 Ilmansuojeluyhdistyksen stipendin jako ja puheenvuorot

11.30-12.30 Lounas

ILMANLAATUHAASTEITA TAKLAAMASSA
Puheenjohtaja Hilkka Timonen, ryhmäpäällikkö, Ilmatieteen laitos

12.30-12.50 Kuopion seudun ilmanlaatu & katupölyaltistuminen
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja, Kuopion kaupunki

12.50-13.10 Alueelliset ruuhkamaksut liikenteen päästöjen vähentämiskeinona
Lauri Vuorio, liikenne-ekonomisti, Helsingin seudun liikenne HSL

13.10-13.20 Tauko

13.20-13.40 Tulisijojen käyttö ja päästöt pääkaupunkiseudulla – sekä näkökulmia Espoosta
Katja Ohtonen, valvontapäällikkö, Espoon ympäristökeskus

13.40-14.00 Kaupunkialueiden erilaiset mustan hiilen lähteet
Topi Rönkkö, apulaisprofessori, Tampereen Yliopisto

14.00-14.20 Puunpolton PAH-päästöt kuriin
Jarkko Tissari, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

14.20-14.30 Keskustelua

14.30-14.40 Ensimmäisen päivän päätös
Anu Kousa, puheenjohtaja, Ilmansuojeluyhdistys ry

 

2. SEMINAARIPÄIVÄ 19.8.2020 klo 09.00-14.00

09.00-09.20 Tervetuloa 2. seminaaripäivään!
Anu Kousa, puheenjohtaja, Ilmansuojeluyhdistys ry

Henkilökuvassa: Matti Hahkala, ISY:n & ilmansuojelun historiaa

TEOLLISUUDEN PÄÄSTÖT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN
Puheenjohtaja Tuula Pellikka, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

09.20-09.40 Päästömittausten vertailumittaukset 2019
Tuula Pellikka, johtava tutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

09.40-10.00 Modernin sellutehtaan ilmaan johdettavien päästöjen hallinta
Minna Maunus-Tiihonen, ympäristöpäällikkö, UPM-Kymmene Oyj

10.00-10.20 Jätteenpolton BAT-päätelmien aiheuttamat muutokset laitoksille Suomessa
Heidi Lettojärvi, asiantuntija, Energiateollisuus ry

10.20-10.40 Tauko

10.40-11.00 Hiilidioksidin hyötykäytön ilmastovaikutukset ja kustannukset
Eemeli Tsupari, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

11.00-11.20 Sementtitehtaan päästöistä polttoainetta? Case Joutseno
Petteri Laaksonen, tutkimusjohtaja, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

11.20-11.30 Keskustelua

11.30-12.30 Lounas

TUKEA ILMASTO- JA ILMANSUOJELUVIESTINTÄÄN
Puheenjohtaja Anu Kousa, Ilmansuojeluyhdistys ry

12.30-12.50 Miksi metsien hiilinieluarviot muuttuvat
Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja, Luonnonvarakeskus

12.50-13.10 Viestinnän vaikuttavuus – voidaanko viestinnällä vähentää puunpolton päästöjä
Maria Myllynen, va. ilmansuojeluyksikön päällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

13.10-13.30 Löytyykö ilmastouutisoinnista lääkettä ahdistukseen
Jari Lyytimäki, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus

13.30-13.50 Uskomatonta!
Ari Laaksonen, tieteellinen johtaja, Ilmatieteen laitos

13.50-14.00 Seminaarin päätös
Puheenjohtaja Anu Kousa, Ilmansuojeluyhdistys ry

 


 
Opiskelijoille osallistumisen tarjosi:

Ilmansuojelupäiviä sponsoroivat myös:

                     


Tutustu aikaisempiin Ilmansuojelupäiviin

 


Ilmansuojelupäivien suunnittelutyöryhmä 2020:

Emmi Laukkanen (suunnittelutyöryhmän vetäjä, IL)
Marja Jallinoja (LUKE)
Esa Vakkilainen (LUT)
Simo Hammo (LUT)
Laura Sokka (VTT)
Petteri Huuska (Helsingin kaupunki)
Elina Oinonen (Uudenmaan ELY)
Outi Väkevä (HSY)
Tarja Lahtinen (YM)
Jatta Salmi (IL)
Heikki Kervinen (ABB)
Essi Haapaniemi (ISY:n sihteeri, Helsingin kaupunki)