Ilmansuojelupäivät on tarkoitettu ilmansuojelusta kiinnostuneille, ilmansuojelu-, ilmasto- ja ympäristöasioiden parissa työskenteleville kuntakentän, yritysten ja valtionhallinnon asiantuntijoille sekä tutkijoille. Seminaari järjestetään vuosittain. Seminaarin pääteemat liittyvät ilmanlaatuun tai ilmastonmuutokseen.


Save To Date: 22.-23.8.2023 Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 


Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 23.-24.8.2022

Ilmansuojelupäivät järjestettiin Lappeenrannassa kaksipäiväisenä seminaarina 23.-24.8.2022. Tapahtuma järjestettiin hybridimallina, eli osallistuminen oli mahdollista ensimmäisenä tapahtumapäivänä läsnäosallistumisen lisäksi myös etäyhteydellä verkon kautta. Toinen päivä järjestettiin vain läsnätapahtumana Lappeenrannan Kehruuhuonella.

Kiitos kaikille osallistuneille ja nähdään ensi vuonna Ilmansuojelupäivillä!

47. Ilmansuojelupäivät järjestettiin 23.-24.8.2022

1. SEMINAARIPÄIVÄ 23.8.2022 klo 10.00-15.00

Ajankohtaista
puheenjohtajana Anu Kousa

9.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit, etäyhteyksien avaus

10.00-10.10 Kaupungin tervehdys
Kimmo Jarva, Lappeenrannan kaupunginjohtaja, Lappeenrannan kaupunki

10.10-10.40 Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus

Terhi Lehtonen, Ympäristöministeriö

10.40-11.00 Onko 1,5 asteen tavoite vielä mahdollista saavuttaa?
Hannele Korhonen, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos

11.00-11.20 Fossiilittoman liikenteen tiekartta
Saara Jääskeläinen, liikenneneuvos, Liikenne ja viestintäministeriö

11.20-12.20 Lounas

12.20-12.50 WHO air quality guidelines and health: new challenges for clean air policies
Nino Künzli, professori, The Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) 

12.50-13.10 Challenges and opportunities of Air quality in Europe
Alberto González Ortiz, Air quality expert, European Environment Agency

13.10-13.30 Kansallisen ilmansuojeluohjelman tilannekatsaus

Katja Ohtonen, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

13.30-13.45 Stipendien jako

Anu Kousa + stipendiaatit

13.45-14.00 Tauko

Energiatuotannon tulevaisuus
puheenjohtajana Jukka Leskelä

14.00-14.20 Energiantuotannon tulevaisuus

Jukka Leskelä, toimitusjohtaja, Energiateollisuus ry

14:20-14:40 Onko täysin hiilineutraali energiantuotantojärjestelmä tulevaisuudessa mahdollista?

Janne Seppänen, strategisen verkkosuunnittelun vanhempi asiantuntija, Fingrid

14:40-15:00 Kaukolämpöä pienydinvoimalla
Heikki Suikkanen, Tutkijatohtori, TkT, Ydintekniikka, LUT School of Energy Systems

15:00-15:20 Vety vihreän siirtymän keskiössä
Herkko Plit, toimitusjohtaja, P2X Solutions

15.20-15.25 Ensimmäisen päivän päätös
Anu Kousa, puheenjohtaja, Ilmansuojeluyhdistys ry

15.25 Näyttelyyn tutustumista ja iltapäivä kahvi

Väliohjelmaa. Vierailut totetuu, jos osallistujia on riittävä määrä.

1. Perinteinen sauna.

2. Käymme tutustumassa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ydintekniikan laboratorioon, erityisesti pienydinvoimaa (SMR-reaktoreja) kuvaavaan MOTEL-koelaitteistoon. Pienydinvoimaloilla tarkoitetaan sähköteholtaan alle 300 megawatin ydinvoimaloita. Odotetuimpia tulevaisuuden pienydinvoimaloita ovat SMR-reaktorit. Ne ovat sarjatuotantoon suunniteltuja reaktoreja, jotka rakennettaisiin tehtaissa ja kuljettaisiin moduuleina koottavaksi haluttuun paikkaan. Näin saataisiin ydinvoimaloiden rakentamiskustannuksia alas samalla lyhentäen rakennusaikaa. Suomessa SMR-reaktoreja kehittävät VTT ja Lappeenrannan – Lahden teknillisen yliopiston (LUT) ydintekniikan laboratorio. Bussikuljetus.

3. Luontopolku. Opastettu Linnoituksen luonto- ja kulttuuripolku, jossa merkittävän kulttuuriperinnön lisäksi on nähtävissä asutuksen tuoma monipuolinen kasvillisuus, joka kertoo menneiden aikojen elämästä. Kesto n. 1 h klo 16 alkaen. Tavarat voi jättää lukittuun säilytykseen kävelyn ajaksi.

19.00 Illallinen: Ravintola Saga, Sokos Hotel Lappee

2. SEMINAARIPÄIVÄ 24.8.2022 klo 09.00-14.00

Energiatuotannon ja teollisuuden päästökysymykset
Puheenjohtajana Tuula Pellikka

09:00-09:10 Tervetuloa 2. seminaaripäivään – yllätysohjelma!

09:10-09:30 Teollisuuspäästödirektiivin päivitys 

Jaakko Kuisma, Ympäristöministeriö

09:30-9:50 Päästömittausten haasteet alhaisilla pitoisuuksilla
 Tuula Pellikka, johtava tutkija, VTT

9:50-10:10 Teollisuuden typenoksidipäästöjen hallinta

Alexandra Valtanen, tuoteinsinööri, Valmet Technologies Oy 

10:10-10:30 Tauko

Puhtaampaa ilmaa kaikille
puheenjohtajana Hilkka Timonen

10:30-10:50 HOPE hankkeella ilmanlaadun täsmätietoa kunnalle ja asukkaille
Hilkka Timonen, tutkija, Ilmatieteen laitos

10:50-11:10 Musta hiili ja ultrapienet hiukkaset kaupunki-ilmassa – seurannan hyödyt ja WHO:n suositukset

Jarkko Niemi, ilmansuojeluasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

11:10-11:30 Ajoneuvojen ja työkoneiden päästömanipulaatiot

Aki Tilli, johtava asiantuntija, Traficom

11.30-12.20 Lounas

Ilmastotyökalut päätöksenteossa
puheenjohtajana Santtu Karhinen

12:20-12:40 ALasSken kuntien kasvihuonekaasupäästöjen skenaariotyökalu
Santtu Karhinen, erikoistutkija, Suomen Ympäristökeskus

12:40-13:00 Työkalu kuntien ilmastotoimien arviointiin – pienhiukkasten haittakustannukset ja talousvaikutukset
Niko Karvosenoja, ryhmäpäällikkö, Suomen Ympäristökeskus

13:00-13:20 Päästöjen paikallinen kompensointi

Miika Meretoja, erityisasiantuntija, Turun kaupunki

13.20 Loppukeskustelu

13.30 Tilaisuus päättyy

 


Tapahtuman sponsorointi

Sponsoreiden hankinta on aloitettu ja mikäli olet kiinnostunut sponsoripaketeista, lisätietoa saat .


Ilmansuojelupäivien suunnittelutyöryhmä 2023:

Maria Myllynen (suunnittelutyöryhmän vetäjä, Espoon kaupunki)
Petteri Huuska (Helsingin kaupunki)
Heikki Kervinen (ABB)
Jutta Kesti (IL)
Saija Korhonen (HSY)
Emmi Laukkanen (Sweco)
Tarja Lahtinen (YM)
Heidi Lettojärvi (Energiateollisuus ry)
Johanna Markkanen (VTT)
Ville-Veikko Paunu (SYKE)
Sara Piutunen (Lappeenrannan kaupunki)