Menneet Ilmansuojelupäivät

Vuoden 2016 Ilmansuojelupäivät

TIISTAI 23.8.2016

AJANKOHTAISTA
Puheenjohtaja, professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus
Kansliapäällikkö Hannele Pokka, Ympäristöministeriö
Ilmansuojeluyhdistyksen stipendin jako ja palkitun puheenvuoro – Optimaalinen hiilensidonta ja valinta jatkuvapeitteisen metsänhoidon ja päätehakkuiden välillä
Aino Assmuth
Mitä EU tekee puhtaamman ilman eteen?
Europarlamentaarikko Merja Kyllönen, Euroopan parlamentti
Mitä Pariisin jälkeen?
Professori Markku Ollikainen, Ilmastopaneeli

ONKO RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS ILMANLAATUA, ILMASTOLAATUA VAI ILMAN LAATUA?

Energiatehokkuus ja ilman laatu
Johtava tutkija Pekka Tuomala, VTT
Lähes nollaenergiarakentaminen lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö
Elinkaarinäkökulma avain nollaenergiarakennuksiin
Arkkitehti Petteri Lautso, Ruukki Construction
Paneeli:
Puheenjohtajana tutkijaopettaja Mika Luoranen, LUT

Panelistit:
Arkkitehti Petteri Lautso, Ruukki Construction
Projektipäällikkö Jyrki Suhonen, SRV Yhtiöt Oyj
Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö

KESKIVIIKKO 24.8.2016

RINNAKKAISSESSIO A

A1 PARHAAT TEKNOLOGIAT JA KÄYTÄNNÖT LIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESSÄ
Puheenjohtaja, ympäristöjohtaja Esa Nikunen, Helsingin kaupunki

Mennään vähäpäästöisillä busseilla
Kalustoinsinööri Petri Saari, Helsingin seudun liikenne
Maailman paras irtolastialus Itämerelle
Toimitusjohtaja Mikki Koskinen, ESL Shipping
Tehokkaimmat katupölyn torjuntakeinot – parhaat opit pohjoismaista
Erikoistutkija Kaarle Kupiainen, SYKE

A2 KAUPUNKIEN ILMANLAATU MEILLÄ JA MUUALLA

Millaista ilmaa Euroopan kaupungeissa hengitetään?Ilmansuojeluasiantuntija Anu Kousa, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Air quality in India – current state and future prospects
Redearch fellow Rakesh Kumar Hooda, The Energy and Resources Institute of India
Uudella FMI-ENFUSER ilmanlaatumallilla tietoa kaupunkien ilmanlaadusta
Tutkija Lasse Johansson, Ilmatieteen laitos
RINNAKKAISSESSIO B

B1 TEOLLISUUS JA ILMANLAATU
Puheenjohtaja, johtava asiantuntija Mikael Ohlström, Elinkeinoelämän keskusliitto, Kestävä liiketoiminta

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä
Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö
Tulevien BAT-päätelmien vaikutukset suurilla polttolaitoksilla   
Ympäristöasiantuntija Kirsi Koivunen, Pöyry Finland Oy

B2 ILMASTONSUOJELU TEOLLISUUDEN HAASTEENA JA MAHDOLLISUUTENA

Kestävien innovaatioiden edistäminen
Nuorempi tutkija Samuli Patala, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ilmasto- ja ympäristörahoitus – uusia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle ja viennille
Manager, Carbon Finance and Funds Kari Hämekoski, NEFCO
Nähdäänkö metsä puilta Pariisin jälkeen?
Pääneuvottelija Outi Honkatukia, Ympäristöministeriö

YHTEINEN PÄÄTÖSSESSIO

Todelliset päästöt liikenteessä
Johtava tutkija Juhani Laurikko, VTT
Nestemäisten biopolttoaineiden kestävyysjärjestelmät
Kestävyysasiantuntija Harri Haavisto, Energiavirasto
Hiilineutraali Lappeenranta
Kehitysjohtaja Markku Heinonen, Lappeenrannan kaupunki
Päätössanat
Ilmansuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Katja Lovén

Vuoden 2015 Ilmansuojelupäivät

TIISTAI 18.8.2015

Avaus
Emeritusprofessori Esa Marttila

AJANKOHTAISTA

Puheenjohtaja professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus

Suomen maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, Ympäristöministeriö
Stipendien jako
Puheenjohtaja Kaarle Kupiainen, Ilmansuojeluyhdistys ry
Environmental challenges for the EU in the perspective of 9 bn people on the planet by 2050
Director-General for Environment Karl Falkenberg, European Commission
A Global Perspective to Air Quality
Professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto

SUOMEN HAASTEITA

Puheenjohtaja, professori Esa Vakkilainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

The Demise of Coal and what it teaches about Denying the Future
Former Ambassador Bruce Oreck, Embassy of the United States
Biomassan energiakäytön ilmastoneutraalisuus
Tutkimusprofessori Jari Liski, SYKE
Paneeli: Luonnon kantokyvyn ja talouden yhteensovittaminen
Johdatus aiheeseen
Keskustelun vetäjä: Tutkimusjohtaja Per Mickwitz, SYKE
Keskustelu
Professori Markku Wilenius, Turun yliopisto
Johtaja Mari Pantsar, Sitra
Professori Raimo Lovio, Aalto-yliopisto
Kirjailija ja talousinsinöörifilosofi Tuure Parkkinen
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF
Professori Markku Kulmala, Helsingin yliopisto

KESKIVIIKKO 19.8.2015

Rinnakkaissessio A

A1  HAJAUTETUN ENERGIATUOTANNON TULEVAISUUDENNÄKYMÄT SUOMESSA
Puheenjohtaja professori Jere Ahola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Suomen tavoitteeksi 100 % uusiutuvaa energiaa!
Politiikkatyöryhmän puheenjohtaja Karoliina Auvinen, Suomen Lähienergialiitto ry
Aurinkosähkön tulevaisuudennäkymät ja kannattavuus Suomessa
Professori Jero Ahola, LUT
Onko Suomesta tuulivoiman suurtuottajamaaksi?
Johtava tutkija Esa Peltola, VTT

A2 LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ PUHTAAMPAA ILMAA
Puheenjohtaja asiantuntija Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta, LCP BREF ja MCP
Erityisasiantuntija Jaakko Kuisma, Ympäristöministeriö
Kommenttipuheenvuoro: Bref – kustannustehotonta yhdenmukaistamista?
Asiantuntija Heidi Lettojärvi, Energiateollisuus ry
Ympäristönsuojelulain valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta
Ylitarkastaja Juha Lahtela, Ympäristöministeriö

A3 ENERGIA TEOLLISUUDESSA JA TEOLLISUUTTA ENERGIASTA
Puheenjohtaja, energia-liiketoiminnan johtaja Jussi Ojanen, Pöyry Group Oyj

Suurten energiayhtiöiden tulevaisuuden visiot
Jussi Ojanen, Head of Energy – Nordics,  Pöyry Group Oyj
Suomi kehittyneiden biopolttoaineiden kärjessä – UPM Lappeenrannan biojalostamo
Stefan Sundman, VP Public Affairs, UPM
Saksan energiakäänne – menestystarina, floppi, vai jotain ihan muuta?
Tutkija Miikka Salo, Jyväskylän yliopisto

Rinnakkaissessio B

B1 ÄLYKKÄÄSTI TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISEEN
Puheenjohtaja, liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenteen energiamurros – sähköä, kaasua ja edistyneitä biopolttoaineita
Liikenneneuvos Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja viestintäministeriö
Päästöt uudesta LIPASTO:sta tietoa tietokannoista
Erikoistutkija Kari Mäkelä, VTT
Älyliikenne päästöjen vähentäjänä
Toiminnanjohtaja Sampo Hietanen, IST-Finland

B2 INNOVATIIVISUUTTA MERILIIKENTEESEEN
Puheenjohtaja Kaarle Kupiainen, Ilmansuojeluyhdistys ry

Meriliikenteen pakokaasupäästöt – tilannepäivitys
Erikoistutkija Jukka-Pekka Jalkanen, Ilmatieteenlaitos
Lentävät rikkimittarit
Hallituksen puheenjohtaja Jouko Salo, Aeromon Oy
LNG ulkovartiolaivan tekniikka ja kokemukset käytöstä
Alusyksikön päällikkö Gunnar Holm, Rajavartiolaitos

B3 ALTISTUMINEN KURIIN!
Puheenjohtaja, ympäristötarkastaja Katja Ohtonen, Espoon ympäristökeskus

Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa
Ylitarkastaja Hannu Airola, Uudenmaan ELY-keskus
Liikenteen ilmansaasteista aiheutuva terveysriski – tietoa kaavoituksen tueksi
Tutkija Virpi Kollanus, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
Suodatuksen ja sisäilmapuhdistimien mahdollisuudet vähentää pienhiukkasaltistusta sisätiloissa
Tutkimustiimin päällikkö Aimo Taipale, VTT

Yhteinen päätössessio

ILMASUOJELUN HISTORIA, NYKYPÄIVÄÄ JA TULEVAISUUTTA
Puheenjohtaja, tekniikan lisensiaatti Alec Estlander

Puun pienpoltto – päästöjen vähentäjä vai niiden lisääjä?
Erikoistutkija Tommi Ekholm, VTT
IPCC:n 5. arviointiraportti: Tieteellinen tausta ja yhteys ilmanlaatuun
Professori Veli-Matti Kerminen, Helsingin yliopisto
Suomen ilmansuojelun historiaa
Tekniikan lisensiaatti Alec Estlander
Päätössanat
Ilmansuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Kaarle Kupiainen